RAJONŲ MERAI IR LIGONINIŲ GYDYTOJAI BURIASI GINTI MAŽĄSIAS LIGONINES


2018 m. balandžio 4 d. viešosios bibliotekos konferencijų salėje Molėtų rajono mero S. Žvinio ir VšĮ Molėtų ligoninės direktoriaus Vaidoto Grigo iniciatyva įvyko Ignalinos, Zarasų ir Anykščių merų ir ligoninių direktorių susitikimas, kuriame, dalyvaujant ir Seimo nariui P. Čimbarui, aptarta Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) planuojama rajoninių ligoninių pertvarka, kurios metu galvojama į vieną darinį sujungti rajonų ligonines ir didesnes apskričių centruose veikiančias gydymo įstaigas.


Ministerija siekia, kad sveikatos priežiūros įstaigų, išlaikomų iš valstybės biudžeto, savininko teises ir pareigas įgyvendintų Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, t.y., Sveikatos apsaugos ministerija. SAM kartu su savivaldybe taptų tų ligoninių, kurios turi viešųjų įstaigų statusą, dalininkais, o SAM balsas visuotiniame dalininkų susirinkime būtu lemiantis. Tapusi rajono ligoninių pagrindine dalininke ir dalyvaudama jų valdyme SAM ateityje galėtu jas reorganizuoti regioniniu principu prijungiant prie regioninių ligoninių. Sumanyta, kad pagrindinis gydymas vyktų tik regionų centrų ligoninėse, o rajoninėse ligoninėse būtu teikiama vien pirminė būtinoji pagalba.

Merai ir ligoninių vadovai nuogąstavo, kad savivaldybėms liktų visa atsakomybė ir problemos po ligoninių pertvarkos, o rajonuose gyvenantys žmonės netektų galimybės gauti antrinio lygio stacionarinių paslaugų ir tokiu būdu būtų pablogintas šių paslaugų prieinamumas rajonų gyventojams.


Po merų ir ligoninių vadovų pasisakymų buvo prieita prie vieningos nuomonės, kad rajonų ligoninėse turi būti užtikrinama ne tik būtinoji pagalba, tačiau teikiamos ir stacionarinės paslaugos. Susitikimo metu nuspręsta parengti bendrą rezoliuciją aukščiausiems šalies vadovams ir taip pat surengti susitikimą, kuriame dalyvautų ne tik Utenos apskrities, tačiau visų šalies mažų rajonų merai ir ligoninių atstovai.

Palikite komentarą

0

Komentarai (843)

Įkelti ankstesnius komentarus